Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU MANUFAKTURA ROZMAITOŚCI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. www.manufaktura-rozmaitosci.pl (dalej jako „Sklep”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest: Hanna Janicka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hanna Janicka Manufaktura Rozmaitości z siedzibą pod adresem: 67-400 Wschowa, Przyczyna Górna 107 o numerze NIP 697-170-60-13, REGON 363372826, zwany dalej „Sprzedawcą”.
2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów m. in. ozdobnych i związanych z dekoracją wnętrz. Sprzedawane wyroby są wykonywane i zdobione ręcznie. W ofercie sklepu są również wyroby gotowe, które stanowią uzupełnienie oferty rękodzielniczej.
3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.
5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.

§ 2 REJESTRACJA
1. Strona może być swobodnie przeglądana przez użytkowników.
2. Rejestracja na Stronie jest dobrowolna i bezpłatna.
3. Pola, które obowiązkowo trzeba wypełnić podczas rejestracji oznaczone są gwiazdką.
4. Koniecznym elementem rejestracji jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.
5. Po prawidłowo zakończonej rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie o pomyślnej rejestracji.

§ 3 PREZENTACJA TOWARÓW
1. Produkty, które są wykonywane własnoręcznie, mogą różnić się między sobą nieznacznie w zdobieniu, wielkości i wykończeniu i nie stanowi to wady.
2. Produkty wykonywane są w materiałów nowych, z odzysku i pochodzenia naturalnego.
3. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.
4. Sklep dołoży wszelkich starań aby publikowane w nim dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu (oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń Klienta.
5. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
6. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich złotych. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
7. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.
8. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.
9. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.
10. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

§ 4 ZAMAWIANIE PRODUKTÓW
1. Zamówień mogą dokonywać użytkownicy zarejestrowani (którzy przeprowadzili procedurę rejestracji zgodnie z par. 2 niniejszego Regulaminu) oraz nie zarejestrowane. Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY – firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia to 5 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez firmę w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego Klienta w sytuacji, w której Klient ten złożył już zamówienie na Stronie oraz osób niezarejestrowanych.
2. Zamówienie zostaje złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia w swoim profilu na Stronie i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu Klient dokonuje:
– wyboru zamawianego towaru lub towarów;
– wyboru sposobu płatności;
– wskazania adresu dostawy.
3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:
– przedmiotu zamówienia;
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;
– wybranej metody płatności;
– czasu dostawy.
4. W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

§ 5 DOSTAWA
1. Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostawy:
– dostawa za pośrednictwem firm spedycyjnych,
– odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu.
2. Szczegółowe koszty określone są w koszyku w trakcie składania zamówienia.
3. Przed przyjęciem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone podczas transportu, a w razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń – odmówić odbioru paczki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Wysyłka towarów o dużych gabarytach jest ustalana indywidualnie.

§ 6 PŁATNOŚĆ
1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
– szybkie płatności przelewy24.pl
– przelew tradycyjny

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Pay Pro Spółka Akcyjna.
3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub przelewem elektronicznym, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania środków na koncie Sklepu.
2. Sprzedawca dla każdego produktu oferowanego przez Sklep określa przewidywany czas realizacji zamówienia wyrażony w dniach roboczych. Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.
4. czas realizacji poszczególnych usług spoza bieżącej oferty sklepu zależy od rozmiaru i specyfiki zamówienia oraz potrzeb klienta i jest ustalany indywidualnie.

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;-
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Hanna Janicka Manufaktura Rozmaitości
Przyczyna Górna 107
67-400 Wschowa

5. Zwracany przez Klienta Towar musi być jednak nienaruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć dowód zakupu. Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient, Sklep nie odbiera przesyłek „za pobraniem”.

§ 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADĘ RZECZY SPRZEDANEJ
1. Sprzedający nie odpowiada ze wady fizyczne towaru powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
2. Różnice miedzy produktami rękodzielniczymi są dopuszczalne i nie stanowią podstawy reklamacji.
3. Zużywanie się produktów jest procesem naturalnym i nie jest podstawą reklamacji.
4. Z uwagi na fakt iż rzeczy w sklepie są używane lub typu outlet, nie udzielamy na nie gwarancji. W przypadku, gdy zamówiony towar okazał się wadliwy, bądź posiada ukrytą wadę (nie opisaną), przez co produkt nie jest pełnowartościowy, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy.
5. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową Klient powinien:
– złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:
opis, w jakim zakresie Produkt jest niezgodny z umową (np. wskazanie usterki),
określenie roszczenia Klienta (żądanie wymiany albo nieodpłatnej naprawy towaru),
dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Klientem;
– odesłać Produkt na własny koszt na adres Sprzedawcy.
6. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru reklamacyjnego.
7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta.
8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.
9. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta e-mailem lub telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny produkt w tej samej cenie, wybrany przez Klienta.
10. Klient nie będący konsumentem może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.